اخبار

حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان در دفتر شرکت تعاونی توسعه عمران بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار مهندس ورمقانی و حاج آقا مرادی در محل تعاونی عمران شهرستان بیجار حضور یافتند.
حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان در دفتر شرکت تعاونی توسعه عمران بیجار
ایشان پس از حضور و ملاقات با دست اندرکاران این تعاونی اقدام به خرید سهام نمودند و درخواست از مردم شریف شهرستان بیجار جهت حضور و مشارکت فعال در خرید و افزایش سهام برای مشارکت در توسعه همه جانبه شهرستان بیجار را داشتند.

بازدید [ 76 ]
برچسب ها